Ново! Приложна психология за деца от 0 до 8 години!

Ново! Приложна психология за деца от 0 до 8 години

Тема: ” Аз съм ”
Цел: Оценка на детското развитие.
Задачи:
1.Двигателни умения.
2.Отношения с околните.
3.Разбиране и изразяване на речта.

Уважаеми родители, освен забавни и полезни занимания за Вашите деца, в рамките на 60 минути, Вие получавате също и сертифициран въпросник на DP 3 за индивидуална работа.

Заниманието се провежда при най-малко пет и най-много десет участника! Заповядайте!!!

Дата на провеждане: след оформяне на група

Адрес: гр.София, ж.к. Гео Милев, ул. Голаш 14

Цена: 20 лв.

Предварително записване на дата и час: 0876 83 33 90

Здравейте!
Казвам се Весела Георгиева и съм детски психолог. Аз съм усмихнат човек на 38 години от София. Дипломата си за висше образование по специалност Психология получих през 2003 год. от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, а десет години по-късно завърших и магистърска програма за Предучилищна педагогика към СУ “Св. Климент Охридски”. Работя с деца вече седем години… Времето мина неусетно защото съм от онези щастливи хора, които обичат работата си! Имам практически опит в престижна държавна детска градина, бях и част от екипа на ведомствена такава. Участвах в редица сертифицирани обучения, едно от които е Developmental Profile 3 / DP – 3/ – или Рейтинг скала за оценка на детското развитие. Членувам в Дружеството на психолозите в България. Създадох приятелства с колеги, родители, деца!
Уважаеми, Нови приятели, на 01.01.2017 год. откривам началото на частната си практика. Каня, Ви, на полезни и забавни часове! Искам да Ви докажа, че Психологията е разбираема, необходима и достъпна за всички! Очаквам, Ви!

Весела Георгиева

Детски психолог