Пинятата

e традиционен мексикански многоцветен контейнер , направен от папиемаше , картон ,чиято вътрешност се пълни с разнообразни бонбони , конфети , изненади. Целта е да бъде ударена с пръчка от човек , чиито очи са завързани , и да се съберат изненадите от вътрешността на пинятата.

В нашите клубове може да поръчате различни видове пиняти според тематиката която желаете. За информация и поръчка тел.0878399988.