Условия и документи

Както във всички градини, така и при нас, за да запишете вашето дете, са необходими следните документи и изследвания:

Когато детето постъпва за първи път в детска градина или ясла.

1. Копие от акта за раждане на детето.
2. Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето.
3. Еднократни отрицателни резултати от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити извършени не по-рано от 15 дни преди  постъпване на детето в детската градина.
Купува се фекален тест (проба) и перианална отривка със скоч лепенка от аптека и след взимане на пробата се носи в лаборатория, която извършва тези изследвания, или в Националният център по заразни и паразитни болести.
4. Изследване на кръв и урина – извършени една седмица преди постъпването.
5. Изследване за сифилис (Васерман) (само за детска ясла) на единия от родителите, извършено до 6 месеца преди постъпването.
6. Имунизационен паспорт, издаден от личния лекар, съдържащ данни за извършените задължителни имунизации, съгласно изискванията на Наредба №15 за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.).
7. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детска градина/ ясла.

При отсъствие на дете от детско заведение

При  отсъствие на детето по-малко от два месеца
1. Профилактичен преглед
2. Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен – издадена не по-рано от 3 дни преди датата на постъпване на детето в детското заведение

При  отсъствие на детето повече от два месеца
1. Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити (глисти)
2. Профилактичен преглед
3. Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен – издадена не по-рано от 3 дни преди датата на постъпване на детето в детското заведение

При преместване от друга градина, ако е минало до месец от напускането на другата градина, е достатъчно да се изтеглят само документите от напуснатата градина.

Ако имате въпроси моля позвънете на тел. 0878935937