Пинята

окт. 18, 2018 | Новости

Пинятата

e традиционен мексикански многоцветен контейнер , направен от папиемаше, картон, чиято вътрешност се пълни с разнообразни бонбони, конфети, изненади. Целта е да бъде ударена с пръчка от човек, чиито очи са завързани, и да се съберат изненадите от вътрешността на пинятата.

В нашите клубове може да поръчате различни видове пиняти според тематиката която желаете. За информация и поръчка тел. 0878399988.

Галерия