Правила на клуба

1. Залата за игра е създадена и предвидена за игра и забавления на деца, не се допуска ползването на съоръженията от възрастни.

2. Деца до 2 години трябва да бъдат в залата за игра с придружител.

3. Децата играят без обувки, с пантофи или по чорапи.

4. Служителите на детския клуб не носят отговорност за изгубени дрехи, обувки и аксесоари.

5. В залата не се допуска влизане с храна или напитки.

6. Не се допуска внасянето на остри и опасни предмети и играчки, с които децата могат да наранят себе си или околните.

7. Служителите са в правото си да прекъснат престоя на всяко дете, ако то с поведението си застрашава безопасността и спокойствието на други деца.

8. В клуба не се допускат болни деца със следните симптоми:

  • кашлица
  • хрема
  • обрив
  • болно гърло
  • оплакване за болки в корема
  • висока температура
  • зачервени очи
  • незараснала рана, която може да се отвори при игра и др.

Решение за това дали детето ще бъде допуснато се взима от аниматорите, занимаващи се с децата.

9. Тютюнопушенето е абсолютно забранено в детския кът.

11. Детският кът е с даден лимит и възможност за дадена бройка деца. Аниматорите решават кога да прекратят приемането на деца в клуба.

12. Децата се приемат в детския кът, единствено когато са придружени от родител или настойник-придружител. Изключения не се правят.

13. Детето се предава само на родителя / придружителя, който го е оставил.

14. Родителите / Придружителите могат да влизат в клуба, само ако е наложително, и само с чисти калцуни върху обувките.

15. Дрехите, обувките и играчките, носени от децата, остават в пригодените за тази цел шкафчета извън клуба.

16. Желателно е родителите / придружителите предварително да се запознаят с правилата на клуба и да ги разяснят на децата си.

17. Не се позволява напускането на деца от клуба без придружител. Изключения не се правят.

18. По време на частни партита персоналът има право да спре приемането на деца.

19. Престоя и играта на децата в клуба е срещу заплащане. Всички цени са упоменати в ценоразпис. Управата си запазва правото да променя ценовата листа.

20. Не се позволява влизането в клуба на родители/придружители в нетрезво състояние.

21. Ако има оплаквания от персонала, моля обърнете се към управител. Тел. на главен управител на веригата 0878399988 – Владимир Младенов.

От името на екипа благодарим, че се запознахте с настоящите правила. Те са създадени в името на комфорта, здравето и безопасността на Вашите деца!